Styret i Bergen Beat Club:

 

Jan Berg  - leder av klubben - æresmedlem og uvurderlig støttespiller i klubben i alle år -  vokalist i Mersey Team

 

mobil: 917 63 933

e-mail: jan.berg@scel.no

Kjell Birkeland - nestleder -  gitarist i særklasse

spiller med Sverre Faaberg & Forever Young Ones

 

mobil: 992 95 959

e-mail: kjell.birkeland@online.no

Berit S. Faaberg - klubbens sekretær, æresmedlem

"Bergen Beats Mor" Vært med på å skape og stifte BBC

 

mobil: 402 89 177

e-mail: beritsf@gmail.com 

Thor Herbert Hermansen, musikkansvarlig - har spilt med mange mange grupper fra 60 tallet og like frem til i dag. Nå spiller han med toppgruppene Bris og UB60

 

mobil: 932 08 037

e-mail: thherman@online.no

Per Håkon Kjærstad, Arrangement ansvarlig

Spiller i Stones bandet "Wild Horses" fra Askøy.

Jobber i Apply som prosjektleder.

 

mobil: 909 20 735 -

e-mail: phkj@statoil.com

 

 

Lars Hogne Syslak, klubbkveld ansvarlig (kasserer) Trofast og aktivt arbeidende medlem i 6 år!

 

tlf. 906 98 537

e-mail: lars.syslak@gmail.com

 

Bjørg Lotsberg - Varamedlem - bistår med avvikling av klubb-kvelden og mye mer

 

Mobil: 938 12 837

e-mail: bjorg.lotsberg@getmail.no

Inger M Aksnes - Varamedlem - trofast, engasjert medlem fra starten. Stødig jule-jam hjelper

 

Mobil: 456 61 693

e-mail: inger.aksnes@gmail.com

Denne gjengen her dedikerer mesteparten av sin fritid til Bergen Beat Club. Flere av de har stått på i årevis og deler sin glede, engasjement og entusiasme med alle medlemmer og musikk-elskere.

Dette styret er tildelt kr 1.000,- pr kalenderår for dekning av tlf. parkering etc. I tillegg har de fått kr 200,- til kaffe og noe å bite i til hvert styremøte.

Dette styret fortjener å bli satt pris på!!

Klubbkvelder på Nøsteboden Høsten 2018

--------

05. September

Human Beings - Echoes

-------

03. Oktober

Heart Beats - STOP - DDBle

-------

07. November

De Musikalske Dvergene - Diamonds

-------

05. Desember

JULEJAM

 

NB. Tider og band kan bli endret!