Styret i Bergen Beat Club:

 

Jan Berg  - leder av klubben - æresmedlem og uvurderlig støttespiller i klubben i alle år -  vokalist i Mersey Team

 

mobil: 917 63 933

e-mail: jan.berg@scel.no

Kjell Birkeland - nestleder -  gitarist i særklasse

spiller med Sverre Faaberg & Forever Young Ones

 

mobil: 992 95 959

e-mail: kjell.birkeland@online.no

Berit S. Faaberg - klubbens sekretær, æresmedlem

"Bergen Beats Mor" Vært med på å skape og stifte BBC

 

mobil: 402 89 177

e-mail: beritsf@gmail.com 

Thor Herbert Hermansen, musikkansvarlig - har spilt med mange mange grupper fra 60 tallet og like frem til i dag. Nå spiller han med toppgruppene Bris og UB60

 

mobil: 932 08 037

e-mail: thherman@online.no

Per Håkon Kjærstad, Arrangement ansvarlig

Spiller i Stones bandet "Wild Horses" fra Askøy.

Jobber i Apply som prosjektleder.

 

mobil: 909 20 735 -

e-mail: phkj@statoil.com

 

 

Lars Hogne Syslak, klubbkveld ansvarlig (kasserer) Trofast og aktivt arbeidende medlem i 6 år!

 

tlf. 906 98 537

e-mail: lars.syslak@gmail.com

 

Bjørg Lotsberg - Varamedlem - bistår med avvikling av klubb-kvelden og mye mer

 

Mobil: 938 12 837

e-mail: bjorg.lotsberg@getmail.no

Inger M Aksnes - Varamedlem - trofast, engasjert medlem fra starten. Stødig jule-jam hjelper

 

Mobil: 456 61 693

e-mail: inger.aksnes@gmail.com

Klubbkvelder på Nøsteboden våren 2018

--------

10. januar

KATSH og Lots of Cash

-------

7. februar

UB60 og Blue Experience

-------

7. mars

Geri & The Atrics & Sverre Faaberg & The Forever Young Ones

-------

4. april

Mersey Team og Page One

-------

2. mai

Surprise og Wild Horses

-------

6. juni

Yellow Tambourine og Shadcasters