Øyvind Samuelsen 

 

06.06.55 – 08.06.18

 

 Vi savner deg og er veldig glad i deg.

 

 Ord kan ikke dekke noe av det vi alle føler.

 

 Men vi sender vår varmeste tanker og    medfølelse til Gro og familien.

 

 Hvil i fred Øyvind <3

 

 Med varme, respekt og takk for alt det du har betydd for mange <3

 

  Fra Bergen Beat Club

 

 

 

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=332x10000:format=jpg/path/sf093a3d572aae6c2/image/ia21c7c29420a46f9/version/1530461774/image.jpg

 

 

GLAD NYHET I BBC – BANDENE FÅR BEDRE BETALT

 

BBC har eksistert siden 2005 og først og fremst pga en kjempeinnsats av bandene, godt styrearbeid og ikke minst alle medlemmene.

 

De siste årene har der vært gjort en fantastisk jobb med å løfte BBC økonomisk og markedsmessig samtidig som band, styret og frivillige har vært tilgodesett med mindre eller ingen honorarer!

 

I styret er vi kommet til et vedtak om at hvert band (under forutsetning av to band pr. klubb kveld) honoreres med Kr 3500,-, dvs totalt kr 7000,- pr. kveld.

 

Forutsetningen for dette er;

 

 1. Band medlemmene er aktive med å markedsføre både seg og BBC, med delinger på sosiale medier av annonser som legges ut av klubben, og inviterer med seg venner/venners venner.

 2. Der er ikke plikt på medlemskap i BBC for å spille, men styret ser det som en fordel at bandmedlemmene er BBC medlemmer.

 3. Musikkansvarlig for BBC klubbkveldene har fullmakt fra styret til å bestemme om der kan delta 3 band, evt en gjeste artist/gruppe! Da vil fordeling av totalen på kr 7000,- bli fordelt etter en «nøkkel» godkjent av styret!

 4. «Back Line» organiseres av bandene selv. evt i samband med musikkansvarlig.

 5. Musikkansvarlig har en vanskelig jobb med å prioritere band som ønsker å spille, men han konferer med styret for å gjøre dette mest mulig rettferdig

 6. Når antall betalende på klubbkveldene passerer 140, vil der bli utbetalt en «bonus» til bandene! Denne behandles når BBC har oversikt over inntektene/utgiftene.

 7. Det blir kun band medlemmene som kommer gratis inn på de kveldene de spiller!  Venner og kjente skal kjøpe  billetter.

   

  Basisen for tiltaket her er jobben arrangements ansvarlig har gjort med «statistikk føring» av inntektene i BBC de siste årene og viser at vi basert på dette har muligheter til å innføre betalingen! Vi må ta det forbeholdet at vi har tilvarende inntekter i BBC som det vi har hatt og at vi får en «ny giv» med vekst av publikum! Skulle det motsatte være tilfelle må styret gjøre endringer!

  Men stå på for BBC alle sammen og LYKKE TIL

   

  Mvh

  Jan Berg

  BBC

   

  Bergen Mai - 2018

 

Minneord om 

Arne "Pluggen" Brakstad

Pluggen var en markant musiker og hans band Stringers ble det mest populære i hele BB/Scala perioden. 

 

Senere når Pluggen sluttet å spille, og han konsentrerte seg om familie, dynamoer, båt og biler, så skulle musikken fremdeles spille en stor rolle i livet hans.

LES MER

Reisebrev fra Liverpool Sept. 2016 av Berit S Faaberg            Trykk her

Klubbkvelder på Nøsteboden Høsten 2018

--------

05. September

Human Beings - Echoes

-------

03. Oktober

Heart Beats - STOP - DDBle

-------

07. November

De Musikalske Dvergene - Diamonds

-------

05. Desember

JULEJAM

 

NB. Tider og band kan bli endret!